Een mogelijk verbod op alcoholverkoop in overlastgebieden, minder sekswinkels op de Wallen en vakantieverhuur in de hele binnenstad verbieden: het zijn slechts enkele ideeën die het stadsbestuur heeft om de binnenstad minder toeristisch en daarmee aantrekkelijker te maken voor Amsterdammers zelf.

De ideeën en plannen volgen op een aanzet van planoloog Zef Hemel. Hij werd door de burgemeester gevraagd om een toekomstvisie op de binnenstad te geven. Een plan van aanpak, opgesteld door Halsema, volgde. Mede na gesprekken met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden, is dat plan nu uitgewerkt in een zogenaamd Uitvoeringsprogramma Aanpak Binnenstad.

Café ‘t Mandje gekocht

In dat programma staan maatregelen die moeten bijdragen aan bijvoorbeeld een diverser winkel- en horeca-aanbod. Het stadsbestuur wil dat bereiken door twee vastgoedondernemingen in de stad te versterken. NV Zeedijk en Stadsgoed NV kunnen zo meer vastgoed opkopen en daarmee mede bepalen welke winkel of horecagelegenheid er in het pand komt te zitten. Zo is onlangs het iconische Café ‘t Mandje gekocht door NV Zeedijk en daarmee is het voortbestaan van de kroeg gegarandeerd.

Naast het zorgen voor een divers aanbod is er ook veel aandacht voor het beperken van de overlast in de binnenstad. Zo moet er een wijkhandhavingssteunpunt komen op de Wallen en wordt er bekeken of er in overlastgebieden een verbod op de alcoholverkoop kan worden ingevoerd. Ook ligt een algeheel verbod op vakantieverhuur in de binnenstad op tafel, zodra dat juridisch haalbaar is. Nu is dat verbod er in een gedeelte van de binnenstad.

Transformatie Bloemenmarkt

Om de binnenstad ook aantrekkelijker te maken voor het oog, wil het stadsbestuur 25 stegen in het hart van de stad aanpakken en wordt er gesproken over een transformatie van de Bloemenmarkt.

Het uitvoeringsprogramma is vandaag aangeboden aan de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat er vier platformen (bewoners, ondernemers, cultuur en vastgoed) opgericht worden. Elk half jaar hebben deze platformen overleg met ambtenaren van de gemeente over de te nemen maatregelen. Ook komt er aan jaarlijkse voortgangsrapportage waarin de vorderingen van de Aanpak Binnenstad staan beschreven.

Bron: At5.nl