Een groot erotisch centrum waar horeca, entertainment en prostitutie samenkomen als alternatief voor de Wallen: burgemeester Halsema stuurt aan op ingrijpende veranderingen van het sekswerk in de stad. De ChristenUnie is geen voorstander van een dergelijk centrum, en verwacht dat de problematiek die prostitutie met zich meebrengt slechts verplaatst zal worden.

Halsema noemt het erotisch centrum de beste optie voor de toekomst van de Wallen. Het heeft volgens de burgemeester de meeste voordelen en minste nadelen en draagt bij aan het terugdringen van de extreme overlast waar de binnenstad van Amsterdam mee te kampen heeft. Halsema’s redenering: voeg alles wat de Wallen nu te bieden heeft in één gebouw, dan zal de druk op het gebied afnemen.

Uitsterfbeleid van raamprostitutie

De ChristenUnie heeft daar een ander idee bij. Zij pleiten voor een geheel uitsterfbeleid van raamprostitutie op de Wallen en andere plaatsen in de stad waar vergunde raamprostitutie plaatsvindt. Door het niet opnieuw afgeven van vergunningen zien zij op termijn een stad zonder (raam)prostitutie voor zich.

Dat daarmee ook het vrijwillige prostitutie verdwijnt nemen zij voor lief. ‘Als je daar ruimte voor geeft, gaat het gepaard met onvrijwillige prostitutie. Daarnaast hoeft prostitutie niet gebonden te zijn aan de gemeentegrens van Amsterdam’, aldus Gerjan van den Heuvel, duoraadslid van de ChristenUnie.

Illegale prostitutie

Dat het uitsterfbeleid van raamprostitutie kan resulteren in een toename van illegale prostitutie, is een bekend probleem, weet ook de ChristenUnie. ‘Daar sluiten we onze ogen niet voor, maar feit is dat het nu ook al plaatsvindt.’

Als het aan de ChristenUnie ligt komt er dan ook extra toezicht op illegale prostitutie in woonbuurten en hotels. Ook zijn zorg, opvang, handhaving, veiligheid en bijvoorbeeld huisvesting allemaal domeinen die in samenhang gezien moeten worden, volgens het plan van de ChristenUnie.

Ongedocumenteerde slachtoffers

Dit geldt ook voor ongedocumenteerde slachtoffers van seksuele uitbuiting die geen aangifte kunnen of wensen te doen. Het gewijzigde initiatiefvoorstel van het raadslid Ceder om dit proces te verbeteren is op 17 november 2020 aangenomen. ‘We moeten nadenken over betere voorlichting over hun mogelijkheden en hulp. Als ongedocumenteerde te maken krijgen met uitbuiting, dan zijn er bijvoorbeeld wel degelijk mogelijkheden om een verblijfsvergunning te krijgen’, vult Van den Heuvel aan.

Woonwijk in plaats van attractie

In hun visie op prostitutie in Amsterdam staat dat de ChristenUnie de Wallen weer een woonwijk in plaats van een attractie moeten worden. ‘In de afgelopen jaar is het uitgegroeid tot wat het nu is. Vroeger was het een woonwijk, dus het is niet onmogelijk.’

Van den Heuvel geeft tevens aan zich geen zorgen te maken over de mogelijke economische gevolgen op Amsterdam door het wegvallen van sekstoerisme. Als Amsterdam een ander imago krijgt en meer gaat focussen op bijvoorbeeld congressen in plaats van sekstoerisme, dan zien wij dat als een goede compensatie.’

Ingezetenencriterium voor erotisch centrum

Hoewel de ChristenUnie denkt dat het erotisch centrum onvermijdelijk uitbuiting, misstanden en sociale onveiligheid in de omgeving met zich mee zou brengen, houdt de ChristenUnie rekening met het scenario dat een meerderheid van de gemeenteraad besluit de plannen toch door te voeren.

Mocht dat het geval zijn, dan pleiten zij in ieder geval voor een streng deurbeleid. In hun plannen staat dan ook dat bezoekers minstens volwassen moeten zijn, en dat er een ingezetencritirium gehanteerd moet worden waarbij de eis is dat bezoekers in Nederland ingeschreven staan. ‘Halsema wil een verbod van wietverkoop aan buitenlanders, dan moet dit bij sekstoerisme ook mogelijk zijn’, vult van den Heuvel aan.

Toch kiest de ChristenUnie bij voorkeur voor een Amsterdam zonder prostitutie. ‘Wij vinden dat deze stad daar geen ruimte voor hoeft te bieden.’ Mocht het erotisch centrum dan toch gerealiseerd worden, dan ziet de ChristenUnie dat het liefst gebeuren in een andere gemeente, of op een plek waar niemand woont.

Bron: At5.nl