Legale sekswerkers in Enschede moeten een officiële werkvergunning krijgen. Dat bepleiten de lokale afdelingen van D66 en PVV.

D66 en PVV vinden dat het beleid van de gemeente Enschede op het gebied van sekswerk faalt. Door dat beleid worden sekswerkers in hun ogen gediscrimineerd, met als gevolg sociale uitsluiting en een verslechtering van de veiligheid. Het verlenen van een officiële vergunning aan legale sekswerkers zou die situatie kunnen veranderen.

Motie

De fracties van beide partijen stellen dit in vragen aan het college. Ze kondigen tevens aan binnenkort met een motie te komen waarin zij oproepen tot een extern onderzoek naar sekswerk in Enschede. Over deze branche bestaat naar hun mening veel onduidelijkheid.

Aanleiding

Aanleiding tot de vragen aan het college is een artikel dat zaterdag in deze krant verscheen. Daarin werd geschetst waarom de gemeente Enschede mensen hard aanpakt die hun huis beschikbaar stellen voor betaalde seks. Volgens de gemeente en de politie gaat het bij sekswerkers in deze gevallen vaak om dwang en mensenhandel.

Aandacht

In de ogen van D66 en PVV is er te weinig aandacht voor de sekswerkers zelf. Sekswerkers moeten hun werk in vrijheid en zo veilig en gezond mogelijk kunnen doen. ,,Dat lukt niet door alleen te focussen op repressie en mensenhandel.”

Boete

De gemeente legt geregeld mensen die hun woning beschikbaar stellen voor prostitutie een last onder dwangsom (dreigende boete bij herhaling van een overtreding) op wegens illegale prostitutie. D66 en PVV willen van het college weten in hoeveel gevallen het dan gaat om prostitutie achter andermans voordeur en in hoeveel gevallen om prostitutie in de eigen woning.

Bron: Tubantia.nl