De gemeente Haarlem heeft donderdagavond de plaatselijke regelgeving rondom prostitutie nog niet kunnen aanpassen wegens stakende stemmen over een amendement. Dat was volgens voorstanders nodig omdat door een te milde regelgeving mensenhandelaren vrij spel zouden hebben door verschillen in regels in verschillende gemeenten.

“Haarlem is een van de allerlaatste gemeenten die de regelgeving doorvoeren, in de regio is dat overal al gebeurd”, vertelde Eva de Raadt (CDA). Er waren eerder al stevige discussies tussen de politieke partijen over het aanpassen van de leeftijdsgrens van 18 naar 21. Dat is volgens Bas Sepers van de PvdA nodig om jonge vrouwen te beschermen tegen mensenhandelaren. Er werden veel amendementen ingediend op de wijziging van de APV. GroenLinks en D66 dienden een amendement in om te wachten met het aanpassen van de regelgeving.

Volgens Frits Garretsen (SP) bevordert het aanpassen van de leeftijdsgrens juist het verplaatsen van prostitutie van vrouwen onder de 21 naar de illegale prostitutie. Maar Eva de Raadt was het daar niet mee eens omdat de aanpassingen in het APV juist zijn geadviseerd door het Openbaar Ministerie en de politie. Maar volgens Frits Garretsen komt dit advies juist voort uit het feit dat er in de afgelopen jaren veel te veel bezuinigd is op de zedenpolitie. “Dit lost gewoon de problemen niet op. Daarom moeten de legale seksbedrijven een goede positie in de markt krijgen”, stelde Garretsen. D66 sloot zich daar grotendeels bij aan, volgens Maarten Rijssenbeek moet de leeftijdsgrens door de landelijke politiek worden bepaald.

Gertjan Hulster (Actiepartij) riep op om niet alleen af te straffen, maar ook hulp te bieden aan vrouwen die in de illegale prostitutie terecht zijn gekomen. Moussa Aynan (Jouw Haarlem) denkt dat de APV niet het juiste middel is om mogelijke misstanden aan te pakken. Hij denkt dat je op deze manier alleen de welwillende inrichtingen aanpakt. Burgemeester Wienen zei dat Haarlem momenteel behoorlijk voorop loopt in de strijd tegen mensenhandel en uitbuiting. Door stakende stemmen op een amendement van D66 en Groenlinks wordt de besluitvorming over de zomer heen getild.

Bron: Haarlemsweekblad.nl