Een plan om de prostitutie op de Bokkingshang in Deventer nieuw leven in te blazen, staat voorlopig weer in de ijskast. De meeste politieke partijen willen eerst de nieuwe prostitutiewet afwachten voordat er over de toekomst van de vele leegstaande ramen gesproken kan worden.

Het voorstel om de gemeente de leegstaande panden op te laten kopen zodat er weer vrouwen achter de ramen kunnen zitten, werd door een meerderheid van de gemeenteraad omarmd. Nu maken de partijen pas op de plaats, omdat de toekomst onzeker is door de nieuwe wet.

Belangrijke pijler van die wet is het uitstapprogramma, waarbij vrouwen in de prostitutie geholpen worden een ander bestaan op te bouwen. ,,Als daardoor veel vrouwen stoppen met dit werk, zijn die ramen misschien niet meer nodig”, oppert Eva Sipman van de VVD, die overigens wel twijfel heeft over de werking van die uitstapprogramma’s. ,,We zullen eerst het taboe op sekswerk moeten doorbreken, anders krijgen vrouwen uit deze branche echt geen andere baan.”

Crimineel

De ideële vastgoedinvesteerder Non Nobis wil graag een leidende rol spelen in de overname van de panden aan de Bokkingshang die nu al acht jaar leegstaan. 33 van de 43 ramen aan de Bokkingshang staan sinds 2011 leeg nadat de vergunning van de exploitant niet verlengd werd vanwege financiële onvolkomenheden. Een beoogd opvolger bleek een belastend crimineel verleden te hebben en mocht er ook niet aan de slag. Eigenaar FGH Vastgoed III wil niet zeggen wat voor plannen hij met de panden heeft.

De gemeente zou de panden op kunnen kopen en ze vervolgens doorverkopen aan Non Nobis, die er exploitanten op zet. ,,Wij kunnen geen zaken gaan doen met een eigenaar met een criminele achtergrond”, zegt bestuursvoorzitter Mart Breedeveld. ,,Wij vinden dat het een overheidstaak is om de gesloten panden op te kopen. Daarna kunnen wij zaken gaan doen.’’

Volgend jaar

Maar de raad van Deventer wil dus eerst bekijken wat de mogelijkheden voor de Bokkingshang zijn nadat er een nieuwe prostitutiewet ligt. ,,Dat wordt dus op z’n vroegst ergens volgend jaar”, schat Sipman van de VVD in.

Voor die tijd wil Non Nobis wel graag in gesprek met vertegenwoordigers van alle politieke partijen om standpunten uit te wisselen. ,,Maar dan graag informeel, met de benen op tafel”, zegt Breedeveld.

Gemeentebelang, de grootste partij in Deventer, was al terughoudend over de plannen van Non Nobis. ,,Daarom lijkt het me inderdaad goed om de ontwikkelingen af te wachten”, zegt Erik Stegink namens Gemeentebelang.

Bron: destentor.nl